R A S T R E S

de llum

Categoria: Retrats

Vida…

Ja som aquí

… milers de Clics

Respecte, Amistat, Saber, Treball,  Riures, Esperança, Suor…

milers d’il·lusions …

r  a     s      t        r          e            s

r  a     s      t        r          e            s